Хурим, найр хийхэд тохиромжтой ресторанууд

UB city hotel

Хүчин чадал: 50-250
Хүлээн авалтын меню: 55000-85000₮
Утас: 76000400

New york

Хүчин чадал: 50-250
Хүлээн авалтын меню: 59900-129000₮
Утас: 76000247

One event hall

Хүчин чадал: 150-400
Хүлээн авалтын меню: *****-******₮
Утас: 76000778

Гэгээ цагаан ордон

Хүчин чадал: 100-550
Хүлээн авалтын меню: 80000-120000₮
Утас: 99504197

Heels&Ties Ballroom

Хүчин чадал: 80-350
Хүлээн авалтын меню: 64000-85000₮
Утас: 76000809

Modesto event hall

Хүчин чадал: 50-400
Хүлээн авалтын меню: 79900-119000₮
Утас: 76000322

Venus

Хүчин чадал: 50-250
Хүлээн авалтын меню: 87000-128000₮
Утас: 76000700

Tuushin Hotel

Хүчин чадал: 40-300
Хүлээн авалтын меню: 119000-179000₮
Утас: 76000699

Blue sky

Хүчин чадал: 50-600
Хүлээн авалтын меню: 110000-170000₮
Утас: 76000711

Буган халиун

Хүчин чадал: 50-300
Хүлээн авалтын меню: 59000-99000₮
Утас: 76000500

Luna lounge restaurant

Хүчин чадал: 50-100
Хүлээн авалтын меню: 87000-128000₮
Утас: 88079294

M lounge

Хүчин чадал: 50-250
Хүлээн авалтын меню: 55000-76000₮
Утас: 70004444

White Rock Center


Хүчин чадал:
 50-300
Хүлээн авалтын меню: 104000-144000₮
Утас: 76000488

Paris event hall

Хүчин чадал: 80-250
Хүлээн авалтын меню: 55000-128000₮
Утас: 76000844

Tuul garden

Хүчин чадал: 50-200
Хүлээн авалтын меню: 68000-128000₮
Утас: 76000399

The riverside restaurant

Хүчин чадал: 50-200
Хүлээн авалтын меню: 89000-130000₮
Утас: 76000600

MPM event hall

Хүчин чадал: 100-700
Хүлээн авалтын меню: 80000-130000₮
Утас: 7000****
Play ground event hall

Хүчин чадал: 50-300
Хүлээн авалтын меню: 51000-89000₮
Утас: 91182631Kempinski Hotel

Хүчин чадал: 40-200
Хүлээн авалтын меню: 99000-150000₮
Утас: 4634**

Haute restaurant

Хүчин чадал: 50-180
Хүлээн авалтын меню: 59000-99000₮
Утас: 9507****

Khuwsgul lakeKhuvsgul lake

Хүчин чадал: 50-180
Хүлээн авалтын меню: 40000-90000₮
Утас: 7011****