Ханамаса ресторан

9114653 Гэсэр сүмийн зүүн талд, Ханамаса ресторан 2 давхарт.

Сэтгэгдэл