Архитектор

Architect Restaurant

150 хүртэл хүний хурал, хүлээн авалт хийх ресторан/29900-59900/
40 хүртэлх хүний ресторан лоунж
40-50Машины зогсоол

 

play ground

Play Ground event hall

Бүх төрлийн хүлээн авалт авж байна.