Victory 1 dawhar
онцлох
65000-90000

99107450
Тэнгис кино театр Victory center 1-давхар


Shangri-la
онцлох
108000-207400

77029999
Олимпийн гудамж 19, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо

Shangri-la
онцлох
108000-207400 ₮
77029999
Олимпийн гудамж 19, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо
play ground
91188891
Баянзүрх дүүрэг 13 ийн автобусны буудал
Victory 1 dawhar
онцлох
65000-90000 ₮
99107450
Тэнгис кино театр Victory center 1-давхар